พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เดินทางเยี่ยม พลทหาร วรากร ศรดิษฐ์ สังกัด กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมทำท่อประปา

Release Date : 12-06-2017 09:42:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เดินทางเยี่ยม พลทหาร วรากร  ศรดิษฐ์ สังกัด กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมทำท่อประปา

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เดินทางเยี่ยม พลทหาร วรากร  ศรดิษฐ์ สังกัด กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมทำท่อประปา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินและอาหารเสริมบำรุงสุขภาพให้กับ พลทหาร วรากร ศรดิษฐ์ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมารดาของ พลทหาร วรากร ศรดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐