พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 12-06-2017 09:40:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมพิธี ณ ศาสนสถาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐