ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 25-09-2020 12:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ของ ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งมีข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ และขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๔๘ นาย โดยมีผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง