ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

Release Date : 07-10-2020 09:51:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี จาก พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง