ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี

Release Date : 07-10-2020 15:15:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก คุณอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร ผู้แทนธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง