ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Release Date : 04-12-2020 15:40:00
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงาน กองทัพเรือ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวาและพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตลาดสัตหีบต่อไป ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓