ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ

Release Date : 15-01-2021 15:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๓ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔