รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 18-02-2021 09:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ” โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ประกอบด้วย พิธีเปิดป้ายโครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ” ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และ กิจกรรมการปล่อยปลาคืนสู่หนองน้ำโครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ” ณ ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง