ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยุทโธปกรณ์เพื่อใช้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 13-07-2021 15:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยุทโธปกรณ์เพื่อใช้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ โดยฐานทัพเรือสัตหีบจัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนประกอบด้วย รถแบคโฮขนาดใหญ่ ๑ คัน รถแบคโฮขนาดเล็ก ๑ คัน รถบรรทุก ๒ คัน รถกระเช้าไฟฟ้า ๒ คัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย) ในพื้นที่ ในช่วงเข้าสู่ฤดูมรสุม ณ วัดราษฎร์สามัคคี กิโล ๑๐ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยุทโธปกรณ์เพื่อใช้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง