กองทัพเรือจัดพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 19-01-2022 20:45:00
กองทัพเรือจัดพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ การประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กองทัพเรือจึงได้ปรับลดจำนวนกำลังพลให้มีความเหมาะสมในรูปแบบ New normal โดยจัดกำลังพลร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๕ กองพัน ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการทหาร ในพื้นที่สัตหีบ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔ คำนวณได้ ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๑๓๕