ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เชิงรุก ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 24-01-2022 09:20:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เชิงรุก ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสัตหีบ และผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๘ จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เชิงรุก ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ณ บริเวณตลาดเช้าฐานทัพเรือสัตหีบ และสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็ว ด้วยชุดทดสอบ ATK พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๒ ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๒๒๐ ราย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้ครอบคลุมที่สุด