ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน

Release Date : 25-01-2022 19:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๔ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีการบรรยายพิเศษให้กับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในเรื่อง การบรรยายเชิงเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อร้ายแรง (เอดส์ โรคจากยุง ไข้หวัดฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี