ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๔/๖๒

Release Date : 28-01-2022 12:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๔/๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ผลัดที่ ๔ (๔/๖๒) ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และทหารกองประจำการผลัดอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ลดวันรับราชการ ต้องปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๗๔ นาย โดยมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับทหารกองประจำการ และเพื่อให้ทหารกองประจำการได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีในการที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ