ฐานทัพเรือสัตหีบ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการบำรุงขวัญกำลังใจทหารกองประจำการที่ถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบจนกลายเป็นป่วยติดเตียง และให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

Release Date : 08-02-2022 20:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการบำรุงขวัญกำลังใจทหารกองประจำการที่ถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบจนกลายเป็นป่วยติดเตียง และให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหับ และฝ่ายอำนวยการของฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบเงินเยียวยาครอบครัวของ พลทหาร ชลกร ชำนาญศิลป์ สังกัด กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องรับรองกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี