กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือโครงการแนวท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยังท่าอากาศยานอู่ตะเภาแห่งใหม่

Release Date : 23-02-2022 08:05:00
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือโครงการแนวท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยังท่าอากาศยานอู่ตะเภาแห่งใหม่

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก อนุรักษ์ พรหมงาม รองผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัปทานกองทัพเรือ และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือโครงการแนวท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยังท่าอาศยานอู่ตะเภาแห่งใหม่ กับคณะผู้บริหารทาง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การหารือโครงการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)