ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ ๙๓

Release Date : 23-02-2022 21:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ ๙๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ ๙๓ โดยมี พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่ดำเนินการ ซ่อม ดัดแปลงปรับปรุง เรือ เครื่องทุ่นเแรง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางช่างทุกประเภท ของหน่วยที่ฐานทัพเรือสัตหีบให้การสนับสนุน