ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤติ COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Release Date : 25-02-2022 22:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤติ COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤติ COVID-19 บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การส่งเสริมการการบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในปัจจุบันและเป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน