กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

Release Date : 01-03-2022 21:00:00
กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เชิงรุก ณ บริเวณตลาดเช้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็ว ด้วยชุดทดสอบ ATK พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑ ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๑๐๒ ราย โดยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้ครอบคลุมที่สุด