ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะ

Release Date : 09-03-2022 16:25:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะ

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ พลเรือตรี จรูญ คล่องยุทธ์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป