ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากกรมสารบรรณทหารเรือ เนื่องในโอกาศเดินทางมาบรรยายการปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Release Date : 11-03-2022 13:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากกรมสารบรรณทหารเรือ เนื่องในโอกาศเดินทางมาบรรยายการปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนรับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ นาวาเอก สุมิตร สิทธิ รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ และคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายการปฏิบัติงานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมคำนับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือบทบาทและการมีส่วนร่วม ให้สามารถประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ สนองตอบตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป