ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานทัพเรือสัตหีบ (Recycle Bank)

Release Date : 28-03-2022 12:35:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานทัพเรือสัตหีบ (Recycle Bank)

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานทัพเรือสัตหีบ (Recycle Bank) พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ณ ศูนย์เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานทัพเรือสัตหีบ (Recycle Bank) เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพเรือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สร้างการรับรู้ให้กับกําลังพลและครอบครัว ได้เข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะหรือวัสดุที่ใช้แล้วประเภทต่าง ๆ และสามารถดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ให้ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของกำลังพลอีกทางหนึ่งด้วย