สมาคมภริยาทหารเรือ มอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ โคก หนอง นา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 20-04-2022 18:45:00
สมาคมภริยาทหารเรือ มอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ โคก หนอง นา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ประกอบพิธีมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานารี โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ดังกล่าว ที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์ในโครงการ โคก หนอง นา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สร้างความแข็งแกร่งทั้งทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศชาติต่อไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สมาคมภริยาทหารเรือ มอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ โคก หนอง นา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง