ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีมังคลาภิเษก “เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ”

Release Date : 10-06-2022 09:40:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีมังคลาภิเษก “เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ”

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมประกอบีพิธีมังคลาภิเษก “เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ” ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองชายทะเลมณฑลจันทบุรี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๔๕๓ โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินคราวนั้นได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสงวนที่ดินชายฝั่งตำบลสัตหีบและที่ใกล้เคียงตลอดจนเกาะใหญ่น้อยที่อยู่ริมฝั่งไว้เพื่อประโยชน์แก่ราชการทหารเรือ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๕ นายพลเรือเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ได้มีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินบริเวณสัตหีบ ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สงวนไว้เพื่อจัดสร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชหัตถเลขาพระราชทานพระบรมราชชานุญาต เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๖๕ หลังจากที่ได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณสัตหีบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๕ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงเสด็จมาตรวจสอบทำเลสร้างอาคารสถานที่ที่สัตหีบด้วยพระองค์เอง ทรงมีคำสั่งให้ นายนาวาตรี หลวงประสิทธิสรพล (กิ๋ม วิภาตะนาวิน) เป็นแม่กองโยธาสัตหีบ และได้เริ่มต้นถางป่า สร้างสถานที่ราชการทหารเรือตั้งแต่บัดนั้น โดยได้สร้างกองบังคับการ ซึ่งเป็นเรือนไม้หลังคาสังกะสีริมทะเลแหลมเทียน และถือได้ว่าเป็นอาคารกองบังคับการหลังแรก โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ถือเอาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ และในโอกาสวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ฐานทัพเรือสัตหีบ จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้มีดำริจัดสร้าง “เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน และหารายได้สมทบกองทุนบูรณะพระตำหนัก ศาลและพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ สำหรับผู้ที่สนใจเช่าบูชา “เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ” สามารถติดต่อสอบถามที่ นาวาเอก ธนวิทย์ ขวัญตน โทรศัพท์ 08 9954 9393 นาวาโท ณัฐศักดิ์ ช่างหล่อ โทรศัพท์ 08 6343 7742 เรือโท นริศ สวามิตร โทรศัพท์ 08 1578 1751