ข้าราชการทหารเรือสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเมื่อเรื่องราวถูกโพสท์ไปในสื่อสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมและต่างบอกว่า “นี่แหละข้าราชการของประชาชน”

Release Date : 16-06-2022 13:45:00
ข้าราชการทหารเรือสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเมื่อเรื่องราวถูกโพสท์ไปในสื่อสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมและต่างบอกว่า “นี่แหละข้าราชการของประชาชน”

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาโท เปรมศักดิ์ ดำทับ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบเงินรางวัลและเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ จ่าเอก วิทวัส ประทุมศรี ตำแหน่ง พลขับรถ ตอนยานยนต์ หมวดยานยนต์ กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ ที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ จ่าเอก วิทวัส ประทุมศรี ได้พบชายรายหนึ่งกำลังเข็นรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๕ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บรรทุกข้าวสารและสัมภาระอยู่เต็มท้ายรถ โดยเมื่อ จ่าเอก วิทวัส ฯ เห็นดังนั้น ได้ลงไปช่วยเข็นรถจักรยานยนต์และสอบถาม พบว่ารถจักรยานยนต์ประสบปัญหาน้ำมันเครื่องแห้งและไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว จึงได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการไปซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงให้ชายดังกล่าว จนรถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และเมื่อเรื่องราวถูกโพสท์ไปในสื่อสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมและต่างบอกว่า “นี่แหละข้าราชการของประชาชน”

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข้าราชการทหารเรือสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเมื่อเรื่องราวถูกโพสท์ไปในสื่อสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมและต่างบอกว่า “นี่แหละข้าราชการของประชาชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง