กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Release Date : 20-06-2022 10:20:00
กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท กฤษณ์ พิมมานนท์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นางนฤมล พลาสนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ดร.เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ร่วมพิธี และมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ นาย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ”