ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน

Release Date : 25-07-2022 11:45:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีการบรรยายพิเศษให้กับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด การให้ความรู้และการลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ โดยมีวิทยากรจาก แผนกพระธรรมนูญ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี