กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับกองทัพเรือออสเตรเลีย และ กองทัพเรือแคนาดา เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 10-10-2022 13:30:00
กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับกองทัพเรือออสเตรเลีย และ กองทัพเรือแคนาดา เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ผู้บังคับการเรือ HMAS ARUNTA กองทัพเรือออสเตรเลีย และ ผู้บังคับการเรือ HMCS WINNIPEG กองทัพเรือแคนาดา เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับกองทัพเรือออสเตรเลีย และ กองทัพเรือแคนาดา เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง