ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 25-01-2023 11:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และให้โอวาท
แก่กำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี
พลเรือโทสุทิน  หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
นายทหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบและหน่วยสมทบ พร้อมทั้งกำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมรับ
การตรวจเยี่ยมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน