ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินบำรุงขวัญ ให้กับครอบครัวของทหารกองประจำการที่ถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

Release Date : 27-01-2023 10:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินบำรุงขวัญ ให้กับครอบครัวของทหารกองประจำการที่ถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหับ นายทหารฝ่ายอำนวยการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้บังคับเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบเงินเยียวยาให้กับบิดาของ พลทหาร ชลกร ชำนาญศิลป์ สังกัด กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี