ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินได้เดินดี เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 26-01-2023 09:30:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินได้เดินดี เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินได้เดินดี เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการเดินขึ้นเขาศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมปู่เจ้า ในการนี้ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยต่างๆ ในฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วย กำกับดูแลกำลังพลในสังกัดให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งคัด โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนยาเสพติดทุกชนิด และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ