กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกทางทะเล ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 24-07-2023 13:25:04
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกทางทะเล ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ เรือ RSS Endurance กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจการฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี