ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋)

Release Date : 07-08-2023 09:34:38
ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋)

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ และประชาชนในอำเภอสัตหีบ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยส่งรถขบวนแห่เทียนพรรษาในนามฐานทัพเรือสัตหีบ และนำเทียนพรรษาถวายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี