ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 15-08-2023 13:40:21
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก วิทยา หนูแก้ว หัวหน้าแผนกโรงงานเรือไม้และบริการ กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี