ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ SF STRIKE BOWL เซ็นทรัลพัทยาบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Release Date : 29-08-2023 09:24:12
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ SF STRIKE BOWL เซ็นทรัลพัทยาบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ SF STRIKE BOWL เซ็นทรัลพัทยาบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสนับสนุนการสวัสดิการของกำลังพลในสังกัดโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ SF STRIKE BOWL เซ็นทรัลพัทยาบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง