ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ “อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย” ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ตำบลพลูตาหลวง

Release Date : 29-08-2023 09:38:39
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ “อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย” ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ตำบลพลูตาหลวง

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ “อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย” อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย เป็นอาคารเพื่อเทิดพระเกียรติหมอพร หมอเทวดาที่เคารพรักของประชาชน และร่วมสืบสานเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาแพทย์แผนไทยและตำรายาไทย ในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ “อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย” ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ตำบลพลูตาหลวง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง