กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 01-09-2023 09:09:47
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ RADM Chen Weidong รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อร่วมการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 กับกองทัพเรือไทย ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในการนี้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง