รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 04-09-2023 09:33:12
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวี ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวีดังกล่าว ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกในด้านกีฬา พัฒนาในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ การแข่งขันกรีฑาลูกนาวีของโรงเรียน แบ่งทีมออกเป็น 5 ทีม โดยใช้ชื่อปลาทะเลต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ประจำทีม ได้แก่ ทีมปลาวาฬสีม่วง ทีมปลาฉลามสีเขียว ทีมปลาหมึกสีเหลือง ทีมปลากระเบนสีฟ้า และทีมปลาโลมาสีแดง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง