ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

Release Date : 08-09-2023 09:38:51
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาความบกพร่อง ไม่ว่าจะด้านร่างกาย การเรียนรู้ สมาธิสั้น พิการทางสมอง หรืออยู่ในกลุ่มดาวน์ซินโดรม และออทิสติก ซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ ในการนี้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นายทหารฝ่ายอำนวยการ และสมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง