กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ

Release Date : 11-09-2023 10:05:26
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ First Admiral Azhar bin Adam เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในการนี้ พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก พลจิตต์ ไวหนังสือ หัวหน้าท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง