ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง บนเรือ KD GAGAH SEMUDERA กองทัพเรือมาเลเซีย ในเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ

Release Date : 11-09-2023 14:44:15
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง บนเรือ KD GAGAH SEMUDERA กองทัพเรือมาเลเซีย ในเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนในการร่วมงานเลี้ยงรับรอง บนเรือ KD GAGAH SEMUDERA กองทัพเรือมาเลเซีย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง บนเรือ KD GAGAH SEMUDERA กองทัพเรือมาเลเซีย ในเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกภาคทะเลให้กับนายทหารเรือทำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง