ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 18-09-2023 09:20:02
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา และทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน และชักเย่อ ในการนี้ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง