ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 18-09-2023 09:29:16
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เดินทางตรวจเยี่ยมงานซ่อมแซมบ้านพักฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้างานซ่อมแซมบ้านพักฯ และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยฯ (บ.UTA) โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และพื้นที่บ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพัก และอาคารที่พักอาศัยของฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง