ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หอพระพุทธคุณ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

Release Date : 21-09-2023 09:22:24
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หอพระพุทธคุณ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติโชจน์ แสงใส ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หอพระพุทธคุณ โดยรวบรวม พระพุทธรูป เหรียญ วัตถุมงคล ต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของที่ผ่านช่วงเวลา และตกทอดมายังรุ่นสู่รุ่นหลายชิ้นมีอายุ หลายร้อยปี ให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ได้เข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะ เพื่อเป็นสิริลงคลและได้ศึกษาหาความรู้ รากฐานที่มาของพระพุทธศาสนา ต่อไป ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี