ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสัตหีบ ประจำปี 2566

Release Date : 21-11-2023 09:13:48
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสัตหีบ ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร มอบหมายให้ พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ คุณธัชกร นาเวศภูติกร ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และสมาชิกชมรมฯ ร่วม ถวายจตุปัจจัยทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสืบสานงานประเพณีและ นำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เสนาสนะ และซ่อมแซมพระอุโบสถภายในวัด