ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Release Date : 21-11-2023 09:17:29
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคู่สมรส ร่วมพิธีวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ดังนี้ เวลา 0700 พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ เวลา 1000 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเจริญพระพุทธมนต์ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566