ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือรัสเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านสันติภาพ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 24-11-2023 08:58:20
ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก กองทัพเรือรัสเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านสันติภาพ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี โชติรัตน์ อุตมเพทาย เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ น.อ. Alexey Antsiferov เนื่องในโอกาส เรือ ทร.รัสเซีย ADMIRAL PANTELEYEV ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับ ทร. และรับการส่งกำลังบำรุง ในการนี้ นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาโท ชัยประสิทธิ์ สมปอง หัวหน้าแผนกข่าว กองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี