ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกำลังพลฝึกอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น

Release Date : 24-11-2023 09:03:26
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกำลังพลฝึกอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการ “การกู้ชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ” โดยมีกำลังพลกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ารับการอบรม พร้อมวิทยากรจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ