ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการอบรมการกู้ชีพขั้นพืันฐาน(CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 08-12-2023 14:30:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการอบรมการกู้ชีพขั้นพืันฐาน(CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี โชติรัตน์ อุตมเพทาย เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลของกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ารับการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนที่ประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา ถูกต้อง และปลอดภัย ทั้งนี้เป็นไป ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2567 การเพิ่มขีดความสามารถการกู้ชีพพื้นฐานให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ณ ห้องอบรมโครงการพัฒนาทักษะการกู้ชีพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ