หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี 2566

Release Date : 08-12-2023 14:35:00
หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้บังคับบัญชา ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ นักกีฬา และกองเชียร์ หน่วยกีฬาที่ 6 ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมและชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2566 " สัปดาห์กีฬานาวี" ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การแข่งขัน " สัปดาห์กีฬานาวี " เป็นการแข่งขันกีฬาหลักของกองทัพเรือ โดยในปีนี้ จัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จากหลายหน่วยกีฬาของกองทัพเรือ มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาจำนวนมาก อาทิเช่น กีฬาประเภทสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล มวย กรีฑา กีฬาทางน้ำ ฯลฯ รวมทั้งการแข่งขันประเภทกีฬาทหารเรือ ได้แก่ กีฬาจับหมูใส่เล้า กีฬามวยทะเล กีฬาแย้ลงรู กีฬาขี่ม้าโรมัน หรือกีฬาวิ่งกระสอบเป็นต้น การแข่งขันกีฬา นอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ผู้เล่นกีฬา มีจิตใจที่ร่าเริง มีความอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นทีมหรือหมู่คณะ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิธีปิดการแข่งขันกีฬา จัดให้มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน