ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 08-12-2023 14:45:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก นันทวัฒน์ สิทธิโสภาชัยกุล หัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 89 รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี